ಈ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವೋ ಚಿನ್ನ.!

ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ.. ಹೌದು ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಧನ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಬರುವ ಈ ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ರಾಜಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಲೇಖನವನ್ನು ಮೋದಲಿಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ …

Read more